Edictes

Llistat definitiu del personal admès i exclòs en la convocatòria per cobrir substitucions o vacants d'agents de la Policia Local

12/09/2017 - 20/09/2017

Anunci relatiu al llistat definitiu del personal admès i exclòs en la convocatòria per a la selecció, pel sistema de concurs-oposició lliure, per a la creació d’una borsa de treball, a fi d'establir un procediment àgil, per cobrir substitucions o vacants d'agents de la Policia Local de l'Ajuntament de Calafell.