Edictes

Bases que han de regir la contractació de l’empresa o associació organitzadora de la Fira de la Festa dels Tres Tombs

12/01/2017 - 20/01/2017

L’Ajuntament de Calafell organitza la Fira dels Tres Tombs, per la qual cosa s’han redactat unes bases per regular-ne l’organització de les paradetes. Dita organització s’adjudicarà a l’empresa o associació que presenti la millor proposta.

Llistat provisional d'admesos i exclosos en la convocatòria per un/a tècnic/a d'immigració

05/01/2017 - 19/01/2017

Convocatòria, per concurs-oposició lliure, per a la selecció d'un/a tècnic/a d'immigració: anunci amb la llista provisional d'admesos i exclosos en el procés.