Edictes

Llista provisional de persones admeses o excloses en la convocatòria d’una borsa de treballador/a social

18/03/2017 - 31/03/2017

Llista provisional de persones admeses o excloses en la convocatòria d’una borsa de treballador/a social a l’Ajuntament de Calafell (segons publicació del BOPT núm. 54 de 17/03/2017)

Aprovació inicial dels Estatuts i Bases d’Actuació del Pla d’Actuació Urbanística en Sòl Urbanitzable Consolidat 5 Sant Antoni del POUM

07/03/2017

Aprovar inicialment el Projecte d’Estatuts i Bases d’Actuació, en la modalitat de compensació bàsica del sistema de reparcel·lació, presentats per persones propietàries que representen el 100% de la superfície del PAU en SUC 5 Sant Antoni del POUM de Calafell.