Casa de la vila

Es tracta d'un edifici aïllat, de planta quadrangular, amb planta baixa, dos pisos i coberta de dos aiguavessos. Les obertures de la façana principal i de les laterals tenen una composició ordenada, seguint eixos de simetria, i són de forma rectangular. A la part superior hi ha un entaulament amb arquitrau, fris i cornisa, a la manera clàssica. Les façanes no tenen cap tipus de revestiment. A la part central de la planta hi ha l'escala, amb volta de maó de pla i graons prefabricats.

Aquest edifici va ser construït amb la funció de ser la seu de l'Ajuntament de Calafell i l'escola del municipi. Va substituir l'antic edifici del Comú de la plaça de la Constitució. Així, originàriament, a la planta baixa, hi havia l'escola de nens i la de nenes. Al primer pis hi havia una gran sala, des d’on s'accedia a la balconada, al voltant de la qual hi havia les dependències de la secretaria i de l'alcaldia. El segon pis era reservat al secretari i als mestres de l'escola.

La construcció de l'edifici no va estar exempta de polèmica, ja que, en un principi només havia de servir per escola, i les autoritats locals no hi van posar massa empeny per a la seva construcció. Quan el 1887 es decideix que l'edifici fos també la seu de l’Ajuntament, totes les pegues inicials van desaparèixer de cop i, en molt poc temps es va finalitzar la seva construcció.

Durant el segle XX l'edifici ha sofert diverses modificacions, segons les necessitats funcionals de cada moment. Actualment, la totalitat de l'immoble és ocupat per l'Ajuntament de Calafell.