Església de la Santa Creu

L'església parroquial de la Santa Creu es troba situada davant de l'Ajuntament, a la plaça de Catalunya. És un edifici de grans dimensions, de tres naus, reflectides a la façana. És de planta basilical amb campanar prismàtic, amb petits xamfrans que li donen una secció octogonal o vuitavada.

La façana presenta dos cossos separats per un llistó de cornisa que va de banda a banda. El cos inferior està presidit per la portalada, rectangular amb motllures neoclàssiques i dos semipilars adossats, amb base i capitell. La llinda té una estructura de mètopes i tríglifs clàssics. Tota la portalada està dotada de cornisa.

Damunt hi ha una fornícula amb dues columnetes, volutes i arc de mig punt. Damunt d'un pòdium hi ha una imatge de Santa Helena, obra de l'autodidacta artista local Isidre Romeu. El cos superior presenta dues petites mènsules que separen el cos central de la fàbrica dels dos cossos laterals. Al bell mig hi ha una gran rosassa i un ull de bou al damunt, amb motllures. El frontó és llis i presenta un ràfec o volada, fet amb pedra. El campanar és llis, amb rellotge modern i balustrada.

L'interior és llis, amb pilars i estructura de coberta amb arcs torals i volta de mig punt. Cada pilar té adosats semipilars corintis , amb estries i capitells de fulles d'acant; les bases són motllurades. L'absis rectangular presenta una obertura central on hi destaca un vitrall modern.

Presenta una decoració de motllures que representen els cors celestials. la capella del Santíssim, al costat dret de l'absis, té pintures de l'estil anomenat "montserratí" inspirades en personatges i temes eucarístics. Són de la dècada dels anys seixanta del segle XX. La sagristia és a la banda esquerra.

La construcció de l'església es va decidir, a causa del creixement demogràfic de Calafell, a les darreries del segle XVIII, aprofitant un moment de bonança econòmica gràcies al conreu de la vinya. Era rector Joan Baptista Torres. El 15 de juliol del 1806 es va poder inaugurar amb tota solemnitat, baixant el "Sant Crist Gros" i la Mare de Déu de la Cova junt amb els altres sants de l'església del castell fins a la nova església. La festa d'inauguració va fer-se coincidir amb la Festa Major d'aquell any, que va tenir excepcionalment quatre dies.

El campanar va ser construït entre els anys 1832 i 1857. El 1878 l'edifici va ser restaurat perquè amenaçava ruïna. L'any 1936 l'església va ser saquejada i els retaules, imatges, mobiliari i elements litúrgics van ser destruïts. L'antic rellotge mecànic va ser construït per Francesc Roca d'Arenys de Munt. Va ser adquirit el 13 de gener de 1780, pel preu de 260 lliures, per fer tocar les hores a les campanes. Inicialment, va ser instal·lat a prop de l'espadanya de l'església del castell i, en traslladar el culte a la nova església, va ser traslladat al campanar l'any 1852, on hi va estar fins el 1964 en què fou substituït per un d'elèctric. Recentment, ha estat recuperat i reconstruït pels germans Isidre i Jesús Romeu.