Carta de serveis

Les Cartes de Serveis són documents que recullen informació de les prestacions que ofereix l’Ajuntament als ciutadans i ciutadanes, dels compromisos que pren per afavorir que el nivell del servei sigui de qualitat i de les vies per obtenir informació i/o fer aportacions i suggeriments. Són, per tant, uns instruments útils perquè la ciutadania conegui els serveis que ha de rebre i pugui participar en la seva millora.

  • Carta de Serveis de l'oficina d'atenció al ciutadà, presencial
  • Carta de Serveis de tràmits online, amb identificació digital
  • Carta de Serveis de tràmits online, sense identificació digital