Consell Ciutadà, Consells de Barri i Consells Sectorials

L'Ajuntament està elaborant uns reglaments de Participació Ciutadana i del Consell de Seguretat que estan sent discutits pels diferents grups municipals. Un cop acordat l'esborrany per tots els grups, es sotmetran a un procés de participació ciutadana per a incorporar aquelles aportacions dels veïns/es del municipi. L'esborrany del reglament de Participació Ciutadana contempla la creació del Consell ciutadà, màxim òrgan decisori, i dels Consells de Barri, representatius de cada un dels nuclis del municipi.

A més, en els Consells Sectorials aprovats ja hi ha el Consell Escolar Municipal i el CAU, Consell Assessor Urbanístic (en procés d'actualització dels seus integrants). També en el Consell de l'Organisme Autònom Municipal (OAM) Fundació Castell de Calafell hi ha participació ciutadana, a través dels representants de l'entitat Amics del Patrimoni.