Reglament de participació ciutadana

El Reglament de participació ciutadana i govern obert és el document que defineix i regula els canals de relació entre l’ajuntament de Calafell i els ciutadans a l’hora de definir i aplicar les polítiques públiques municipals.