Sessions de participació - Pla d'Acció per l'Energia Sostenible

Sessió de participació del Pla d'Acció per l'Energia Sostenible 6 d'abril de 2016

Presentació del PAES (Pla d'Acció per l'Energia Sostenible) a la direcció política i sessió de participació política oberta a la ciutadania del PAES. La convocatòria a la sessió de participació ciutadana i de presentació de resultats, ha estat publicada a diversos mitjans.