Enquesta participació ciutadana

L'Ajuntament de Calafell ha aprovat inicialment el Reglament de Participació Ciutadana. Aquest reglament crea un seguit de mecanismes i canals perquè la ciutadania pugui intervenir en la presa de decisions municipals, així com expressar les seves queixes o propostes, com els consells ciutadans, la iniciativa veïnal, l'audiència pública o la convocatòria de consultes o referèndums.

Els grups municipals han consensuat un text, al llarg de set mesos de negociacions, i també han acordat sotmetre'l a la consideració de la ciutadania abans d'aprovar-lo definitivament. Per això us demanem que contesteu un qüestionari sobre els principals temes que vol introduir el Reglament de Participació Ciutadana.

Aprofitem l'ocasió per plantejar altres qüestions sobre la informació municipal i l'atenció al ciutadà, que resulten rellevants per garantir una autèntica participació.

Us comuniquem que tant les vostres respostes com les vostres dades seran tractades amb total confidencialitat i amb les garanties de la normativa sobre protecció de dades. Es pot participar fins al 31 de juliol.

Dades demogràfiques
Informació
Accés a la informació
Atenció al ciutadà
Participació
%
Organismes de participació
L'audiència pública

La proposta de Reglament de Participació estableix la figura de l’audiència pública, una sessió en la qual la ciutadania pot exposar demandes, queixes o suggeriments. Us plantegem algunes qüestions sobre la forma de regular-la.

Els consells de participació

La proposta de Reglament de Participació preveu la creació d'uns consells representatius de la ciutadania, que debatran temes i els elevaran als òrgans de govern de l'Ajuntament. Us volem plantejar diverses qüestions a aquest respecte.

Consultes i referèndums

La proposta de Reglament de Participació inclou la possibilitat de convocar consultes i referèndums. Us volem plantejar algunes preguntes sobre aquesta qüestió.