Nou reglament de participació ciutadana

L'objecte del Reglament proposat és la regulació normativa d'allò que té relació amb les formes, els mitjans i els procediments d'informació i de participació de les persones i de les entitats en la gestió municipal, de conformitat amb la legislació vigent sobre règim local.

El Reglament s'articula en 5 grans blocs:

  • El dret a la informació a la ciutadania 
  • El dret a la Participació 
  • La Participació de les Entitats Ciutadanes 
  • Els Consells Municipals de Participació 
  • Processos de Participació Col·lectiva