Gent gran

Associació de Gent Gran de la Platja de Calafell

Pl. Alcalde Romeu, s/n
43820 Calafell
Telèfon: 977 695 250

Associació de Gent Gran de Segur de Calafell

Carretera de Barcelona, 65
43882 Segur de Calafell
Telèfon: 977 160 809

Llar de Jubilats de Calafell Poble

C/ Jesús, 29
43820 Calafell
Telèfon: 977 695 541

Llar del Pescador Jubilat

Passeig Marítim Sant Joan de Déu, s/n
43820 Calafell (Platja)
Telèfon: 977 695 346