Entitats i associacions

Calafell és una ciutat amb un riquíssim patrimoni quant a entitats cíviques. Aquestes abasten pràcticament tot el ventall de l'activitat de les persones. Es tracta de grups molt actius que desenvolupen les seves activitats al llarg del calendari anual.

En aquest espai recollim a modus d'inventari les entitats existents al municipi i les seves dades bàsiques de contacte. Facilitem una adreça de correu electrònic per tal que les que no hi figurin o les que es creïn de nou hi puguin figurar. Altrament, serà d'ús també perquè les entitats ens facin saber els canvis que s'hagin produït quant a les dades que es publiciten.

Correu electrònic: entitats@calafell.org

Educativa

AMPA de l'escola la Ginesta

L'AMPA La Ginesta és l'entitat formada per les famílies dels alumnes d'aquest centre de primària de Segur de Calafell. Ofereix un ampli suport en l'àmbit educatiu, gestionant altres serveis essencials com són l'acollida matinal, les activitats extraescolars i el menjador de l'escola. L'AMPA La Ginesta té un especial compromís social i d'entorn. Els seus projectes s’articulen sobre la base dels objectius de desenvolupament sostenible i la col·laboració amb la resta de la comunitat educativa del municipi.

Nom i càrrec de la/es persona/es responsables:

  • Presidenta: Mercè Sierra Sánchez
  • Secretària: Ma. Alicia Panizza Santillán
  • Tresorera: Mònica Trepat Saura

C/ Les Garrigues, 14-16
43882 Segur de Calafell

Educativa

AMPA de l'escola Santa Creu de Calafell

C/ Joan Nin, s/n
43820 Calafell

Educativa

AMPA de l'escola Vilamar

Passatge del Ferrocarril, s/n
43820 Calafell

Educativa

AMPA de l'INS Camí de Mar

C/ Jaume Pallarès, s/n
43820 Calafell

Educativa

AMPA de l'INS La Talaia

Nom i càrrec de la/es persona/es responsables:

  • Mª Virgínia Rodríguez - Presidenta

C/ Brasil, 8
43882 Segur de Calafell

Telèfon: 977 159 231

Educativa

AMPA Escola Mossèn Jacint Verdaguer

Reforç a l'escola i l'equip directiu en adhesió i reciclatge de llibres, i festivitats i projectes  de l'escola.

Nom i càrrec de la/es persona/es responsables:

  • Jennifer Pérez : Presidenta
  • Inmaculada Priego: Secretária
  • Marta Pueyo: Tresorera

C/ Josep Lluís de la Rosa, 2-30
43882 Segur de Calafell

Responsable: Jennifer Pérez García
Telèfon: 629 746 629