Botigues de pescadors

A l'avinguda de Sant Joan de Déu, números 3 i 4, de la Platja de Calafell es conserven les dues úniques cases de pescadors originals que han sobreviscut a les modernes construccions de blocs d'apartaments. La casa amb el núm. 3 s’ha reconvertit en restaurant, amb el nom de l'Espineta, i el seu interior s'ha condicionat per a aquest nou ús. Pel que fa a la casa situada al núm. 4, també s'ha reconvertit en un restaurant, tot i que encara conserva la seva estructura original amb molt pocs afegits.

Les dues úniques cases de pescadors es conserven a la platja de Calafell

L'origen de les cases o botigues de pescadors es remunta a la segona meitat del segle XVII, quan Josep Hugué ven un tros de terra a Miquel Guinovart per fer una "botiga" i per "estendra sardines".

En el Llibre de comptes del lloch de Calafell del que haniran cobrant y pagant los senyors ho jurats en son temps etc. (1720-1732), l'any 1724 s'anomenen les botigues. Testimoniades per tota la costa catalana són edificacions que servien originàriament de magatzem per als estris de pescar.

El nombre de cases, o botigues de pescadors va anar augmentant a la Platja de Calafell al llarg dels segles XVIII i XIX. Fins als anys trenta del segle XX, a tota la línia de davant de mar hi havia botigues distribuïdes en dos trams o trajos simètrics, prenent com a centre l'edifici del pòsit: el trajo de garbí o de l'espineta i el trajo de llevant. Les dues úniques cases que es conserven pertanyien al denominat "trajo de l'Espineta", i formen part de l'illa de cases construïda amb capital d'un indiano de Cal Perico.

Tipològicament es tracta d'edificis de petites dimensions, amb un pati a la part del darrere. La part de davant dóna a la platja. Els baixos consten d'una porta de llinda i una petita finestra a la dreta o bé a l'esquerra. L'interior té en una banda la caixa d'escala, la cuina i el foc; la resta de la planta baixa s'utilitzava per arreglar les xarxes de pescar. La segona planta té al centre una saleta, i taLes dues úniques cases de pescadors es conserven a la platja de CalafellLes dues úniques cases de pescadors es conserven a la platja de Calafellnt a la part de darrere com a la del davant s'hi disposen les habitacions. Generalment té dues finestres rectangulars, o bé una finestra i un balcó que donen a la façana principal. El sostre és fet de canyes o llates de fusta cobertes amb teules.