Església de l'Assumpció

Es tracta d'un dels equipaments més emblemàtics de Segur de Calafell. Va ser construïda a principis de la dècada dels setanta del segle XX i consagrada el 1975 pel Dr. Josep Pont i Gol, arquebisbe de Tarragona. L'església de l'Assumpció té la categoria de parròquia. La seva construcció va ser fruit de la tenacitat de mossèn Josep Maria Prats, que en fou el màxim impulsor, i de molts segurencs que, amb el seu esforç, van col·laborar a fer realitat el projecte de l'arquitecte Jaume Teixidó i Ballescà. Hi va haver gent que va col·laborar amb donacions de diners, altres van aportar força de treball, anant els caps de setmana a fer hores de forma desinteressada.

Església de l'Assumpció, Segur de Calafell

El conjunt el formen vàries edificacions aïllades, l'església, el campanar i la casa rectoral. La planta de l'edifici de l'església té la forma, gairebé, d'un quart de circumferència. L'eix de la planta és orientat est-oest. El vèrtex té una forma còncava i d'ell neixen un seguit de nervis que formen l'estructura de la coberta. A cada façana lateral hi ha una sèrie de finestrals de forma rectangular on predomina la verticalitat que van augmentant en alçada a mida que s'acosten a la façana principal. Aquesta és de forma circular i és divideix en diversos cossos que sobresurten, els quals són definits pels nervis de la coberta, que també sobrepassen els plans dels paraments. En dos d'aquests cossos hi ha una doble porta, separada per un finestral rectangular, per accedir a l'interior de l'edifici. A la resta de cossos hi ha dos finestrals rectangulars verticals.

A l'interior, els seients estan col·locats en fileres esglaonades, a modus de teatre grec, i en destaca la sobrietat del seu disseny. L'edifici té una capacitat per a 1.200 persones. Al costat sud-est de l'església, exempt, hi ha el campanar. Aquest és format per tres estructures verticals, que adquireixen la forma del número 7, les quals sostenen les campanes. Al costat nord-oest del conjunt hi ha la casa rectoral. Els edificis són envoltats per un jardí delimitat per una tanca feta amb un basament de formigó sobre el que hi ha una reixa ferro formada per la successió de barrots verticals. A excepció d'aquesta, que és feta amb fàbrica de ceràmica, l'església i el campanar són fets amb formigó armat.