Mas Romeu

Masia situada a la partida de Montpaó, de planta basilical amb tres pisos amb espaiós celler darrera. La part de baix té una portalada amb arc rebaixat i dues petites finestres amb espigons. El pis primer té finestres rectangulars i presenta espitlleres frontals i laterals. Les golfes ocupen el cos central i tenen dues finestres allargades, amb arc de mig punt. Enmig hi ha un rellotge de sol. El teulat de la masia és de dues vessants.

Mas Romeu, masia situada a la partida de Montpaó

Aquest tipus de masia es va desenvolupar a partir de finals del segle XVII i durant els segles XVIII i XIX. El Mas Romeu apareix documentat el 1680.

La casa originària va ser ampliada en moments històrics posteriors. L'edifici disposa de totes les instal·lacions de les factories vinícoles, amb premses, cups i un ampli celler ubicat a la part nord per evitar el sol. Aquest celler s’afegeix durant la segona meitat del segle XVIII, en un moment d'expansió de la vinya, quan es necessitava més espai per emmagatzemar el vi. També hi ha una premsa d'oli.

Tota la documentació conservada d'aquest edifici és posterior a principis del segle XIX. Hi ha notícies de transmissió oral que parlen de bandits intentant assaltar el mas per prendre els diners de la venda del vi, d'assassinats darrera les portes de l'entrada, i del pas de partides carlines per l'indret. El rellotge de sol va ser repintat després de l'any 1983.