Gestió del litoral i de les platges

Cada vegada més, la societat i el públic en general demana més informació sobre les actuacions de les empreses envers la protecció del medi ambient. És per això que l’Ajuntament de Calafell va iniciar al 2003 la implantació d'un sistema de gestió ambiental a les platges de Calafell i al passeig Marítim conforme a la norma de referència UNE-EN ISO 14001 per avaluar i millorar el comportament ambiental de la gestió de les platges i per difondre la informació oportuna al públic en general i a d'altres parts interessades que ha permès avançar dins un marc de millora contínua.

Les tres platges i el passeig marítim de Calafell van ser les primeres platges de Catalunya en obtenir la certificació per part de l'Entitat Certificadora AENOR. L'any 2006, es torna a certificar el sistema en ISO 14.001:2004, per la mateixa entitat. L'any 2006 també la corporació decideix adaptar el seu sistema de gestió mediambiental als requisits de l'EMAS. És un sistema voluntari de gestió ambiental que permet a les organitzacions avaluar i millorar el seu comportament ambiental i difondre la informació oportuna al públic i a d'altres parts interessades. Aquest sistema de gestió ambiental és conegut internacionalment com el sistema EMAS.

El 13 de març de 2008, el sistema de gestió ambiental es verifica, segons EMAS, obtenint el següent número de certificat ES-CAT-000252, atorgat per la Direcció General de Qualitat Ambiental, del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya que és l’organisme competent a Catalunya per a la gestió del sistema comunitari de gestió i auditoria ambiental.

La declaració ambiental adjunta (veure arxius adjunts a la dreta) constitueix un instrument bàsic de comunicació contínua i diàleg amb el públic i altres parts interessades sobre el comportament ambiental de les platges i el passeig marítim de Calafell. Per qualsevol consulta o suggeriment et pots posar en contacte amb la Regidoria de Medi Ambient.