Itinerari 5: el nucli de la platja de Calafell

Mapa de l'intinerari 3

Llargada de la ruta: 3.480 m
Dificultat: mínima

El punt de trobada és la Casa Barral. Convertida actualment en museu es pot visitar.

Comencem a caminar en direcció cap a ponent i passem per davant de les botigues de pescadors fins a la carrerada d'en Ralet, que fa de partió entre els termes de Calafell i el Vendrell. Entrem al terme del Vendrell i arribem fins a l’antic Sanatori de Sant Joan de Déu, molt vinculat amb la gent de la platja de Calafell, i actualment convertit en hotel.

Tornem enrere fins a la carrerada d’en Ralet, trenquem a l’esquerra i seguim aquest carrer. Passem per sota la via del tren fins a la carretera del Sanatori, que seguim cap a la dreta. Travessem el passeig de la Unió pel punt antigament anomenat els Quatre Camins i passem pel costat de les cisternes de la vil·la romana del Vilarenc fins a trobar la carretera de l'Estació. En aquesta cantonada hi ha una casa d'indians, denominada l'Hostal, amb una capella annexa. A partir d'aquí, se segueix a la dreta per la carretera fins arribar a l'estació de trens de Calafell. Comencem a caminar pel costat del pàrquing de la RENFE, fins a trobar el curs final del torrent de la Cobertera, quan comença a formar l'Estany. Passem per sota la via per un pas de vianants. A l'altra banda, creuem amb compte l'avinguda de Mossèn Jaume Soler i ens dirigim cap a mar pel carrer de l'Estany, pel marge dret.

Un cop al final, a la desembocadura, girem a la dreta i seguim tot dret el passeig de Sant Joan de Déu, passant prop de les últimes torres d'estiuejants de la primera meitat d'aquest segle i per davant de l'edifici de la Confraria de Pescadors fins arribar al punt de sortida.