Ruta dels indians

Llargada de la ruta: 4.409 m
Dificultat: baixa

Malgrat que els calafellencs, amb una sola excepció, no es van enriquir amb els negocis que es van fer a les Amèriques, sobretot a Cuba, al llarg dels segles XVIII i XIX, hi va haver una considerable inversió de capital provinent d'aquests negocis en el terme. Això es va traduir també en la construcció de diversos edificis que encara es conserven actualment, amb millor o pitjor fortuna, les cases d'indians.

La ruta comença a l'estació de ferrocarril de Calafell. Aquest edifici, si bé no es tracta d'una construcció "indiana", la seva existència té molt a veure amb un dels personatges que havien fet fortuna a les Amèriques. Es tracta d'Antoni de Samà i Urgellès, marquès de Samà, un ric propietari de Vilanova i la Geltrú, la família del qual va adquirir nombroses terres a Calafell per a plantar-hi vinyes per produir vi i aiguardents. L'estació era el lloc on s'embarcaven aquests productes per poder-los fer arribar a Barcelona. Ens dirigim per la carretera de l'Estació i en el segon carrer perpendicular, el carrer del Sanatori, girem a l'esquerra. Gairebé a la mateixa cantonada trobem l'Hostal, indret que el marquès de Samà va fer aixecar sobre les ruïnes del que es coneixia com l'Hostal Caigut. Al costat d'aquest edifici, i just darrera de la capella neoromànica també construïda en aquest moment, es trobava la destil·leria o fassina on es produïen els  aiguardents.

Refem les passes fins a la carretera de l'Estació i continuem avançant en direcció cap el poble. En arribar a la rotonda seguim recte amunt per la rambla Mossèn Jaume Tobella, deixant a mà esquerra el complex Vilarenc Aqua i el pavelló poliesportiu. En arribar al semàfor creuem el carrer i pugem pel carrer de Jesús. Girem a la dreta pel tercer carrer, el del 6 de desembre, al final del qual ens trobem amb la masia de cal Bolavà. Aquesta va ser feta construir per un altre indià que va invertir capital comprant terres a Calafell, Antonio López López, marquès de Comillas. La casa conserva uns magnífics cellers i uns jardins amb una gran palmera, símbol de les cases d'indians. Actualment és la seu de les regidories de Cultura i Ensenyament de l'Ajuntament de Calafell.

Just darrera d'aquest mas, comença el carrer Ventura Gassol. Pugem per aquest fins arribar al carrer del marquès de Samà. Enfront d'aquest carrer hi havia la casa d'indians coneguda com cal Cubano, avui desapareguda. Al seu lloc hi ha una urbanització. Pugem pel carrer del marquès de Samà i just quan es creua amb el carrer Principal trobem una altra casa d'indians, coneguda com cal Perico. Entre aquesta casa i la masia de cal Rion hi ha el carrer de Josep Bergés. El seguim fins al final i girem a la dreta per la rambla Mossèn Jaume Tobella. A uns 100m a l'esquerra travessem aquesta via i seguim per l'antic camí de Torredembarra fins arribar a l cementiri. Va ser inaugurat el 1938, en plena Guerra Civil, i la capella que hi ha al seu interior és el panteó de la família d'Ignasi Solé que es trobava a l'antic cementiri que es trobava a l'interior del castell de la Santa Creu, i que va ser traslladada. Ignasi Solé és un indià autòcton de Calafell. Va ser capità d'un vaixell que es dedicava al comerç entre Espanya i les Amèriques. Aquest vaixell es deia "Currutaco" i, per això, la gent de Calafell l'anomenaven així a ell. Després d'una expedició on va passar un greu perill va prometre que si es salvava aniria a Terra Santa i es faria capellà, cosa que va fer. Va viure a dalt al poble, on actualment hi ha l'hotel Antiga.

Continuem la ruta per l'antic camí de Torredembarra fins arribar a la carrerada d'en Ralet, al límit entre els termes de Calafell i el Vendrell. Seguim aquesta via en direcció cap al mar fins arribar al carrer Priorat, conegut popularment com l'avinguda de l'electricitat per les torres d'alta tensió que hi transcorren. Continuem per aquesta avinguda fins arribar a la rambla Nova, que ens queda a mà dreta. A la cruïlla entre aquests dos carrers es troba la masia de la Sínia, un immens casalot en molt mal estat de conservació. Aquesta és la darrera casa d'indians del recorregut i que també va ser feta construir pels Samà. Deu el seu nom a una instal·lació hidràulica per extreure aigua del subsòl que encara existeix davant mateix de la façana principal de la casa. Per finalitzar travessem el parc de la Sínia i ens dirigim a l'estació de ferrocarril de Calafell pel carrer del Sanatori, passant per davant de les cisternes de la vil·la romana del Vilarenc i de l'Hostal.