07/11/2017

Calafell dedica més de 190.000 euros a donar suport al teixit social local

Subvencions a entitats esportives, culturals i veïnals i als projectes educatius

L’Ajuntament de Calafell aportarà aquest 2017 un total de 190.354,83 euros a donar suport, en forma de subvencions, a les entitats esportives, culturals i veïnals, així com als projectes educatius que es denvolupen als centres escolars del municipi. Al món esportiu s’hi destinen 119.967,40 euros; a les entitats culturals, 45.987,43 euros; a les associacions de veïns, 5.000 euros; i al món educatiu, 11.800 euros per als projectes impulsats pels centres, i 7.600 per a les associacions de mares i pares d’alumnes.

El desglossament d’aquests ajuts és el següent:


Esports

Entitats federades
Club Patí Calfaell: 17.440 euros
Club Futbol Calafell: 2.655,80 euros
Unió Esportiva Segur de Calafell: 7.055 euros
Associació de Domino Segur de Calafell: 850 euros
Club Petanca Calafell: 890 euros
Club Domino Calafell: 490 euros
Athletic Segur CF: 5.347,60 euros
Societat de Caçadors de Calafell: 555 euros
Club Bàsquet Calafell: 14.520 euros
Club Gimnàstic Calafell: 9.965 euros
Escola Futbo Base Calafell: 19.950 euros
Club d’Escacs Calafell: 970 euros
Club Padel Spartans: 1.635 euros
Club Esportiu Lluita Olímpica Calafell: 730 euros
Club Esportiu Platense Segur de Calafell: 5.860 euros
Total entitats federades: 88.913,40 euros

Activitats puntuals d’entitats
Club Petanca Calafell: 1.500 euros
Club Bàsquet Calfaell: 800 euros
Athletic Segur CF: 400 euros
Club marxa nòrdica: 1.200 euros
Total activitats puntuals: 3.900 euros

Participació en campionats d’esportistes individuals
Martina Torà Almirall: 800 euros
Guillem Pascual Iniesta: 1.600 euros
Andrea Burillo Sánchez: 600 euros
Cèlia Burillo Sánchez: 970 euros
Celia Cañas Hernández: 800 euros
Claudia Gutiérrez López: 500 euros
Begoña de Toro Sanz: 1.600 euros
Sònia Vidal Fernández: 1.600 euros
Laia Núñez Muntaner: 1.200 euros
Miquel Mañé Gabarró: 1.600 euros
Marina Potas Solé: 585 euros
Carla Navarro García: 500 euros
Noah Adam Díaz: 800 euros
Alessia Bertolino: 1.600 euros
Ariadna Mañé Duarte: 700 euros
Yolanda Rodríguez Albarral: 600 euros
Naoufel Erraqui: 1.600 euros
Mariam Ben Erradi Karmoun: 500 euros
Daniel Camarzana Mellido: 695 euros
Daniel Amour Corral: 430 euros
Total participació en campionats: 19.270 euros


Escoles no federades

Club Petanca Internacional Segur Playa 2005: 683,42 euros
Associació esportiva Llaguts de Calafell: 2.100 euros
Atletisme Calafell: 1.500 euros
Associació Vogadors de Calafell: 1.800 euros
Associació Performing Arts Calafell: 1.800 euros
Total escoles no federades: 7.922,42 euros

Total Esports: 119.967,40 euros

Entitats culturals
Associació Sardanista de Calafell: 3.300 euros
Bot Salvavides: 903,94 euros
Banda timbals Mas Romeu: 2.600 euros
Patí Català: 5.000 euros
Esbart Dansaire de Calafell: 3.500 euros
Grup d’animació pirotècnica Guaite’ls: 5.000 euros
Agrupació Recreativa Cultural ARC: 1.183,49 euros
Cor-Orfeó Calafellenc: 5.000 euros
La Xarxa: 4.700 euros
Coral Llebeig: 2.500 euros
Associació Almas Rocieras: 2.500 euros
Colla Gegantera i Grallera de Calafell: 4.100 euros
Associació fotogràfica Enfoca: 2.500 euros
Amics del Patrimoni: 2.200 euros
Grup de Teatre La K-Mama: 1.000 euros
Total entitats culturals: 45.987,43 euros

Projectes centres educatius
Escola Castell de Calafell: 1.600 euros
Escola Vilamar: 1.000 euros
Escola Santa de Creu de Calafell: 2.200 euros
Institut La Talaia: 1.600 euros
Escola Mossèn Cinto Verdaguer: 1.600 euros
Escola La Ginesta: 1.600 euros
Institut Camí de Mar: 2.200 euros
Total centres educatius: 11.800 euros

Associacions de veïns
Associació de veïns de Valldemar: 1.300 euros
Associació de veïns San Miguel: 600 euros
Associació de veïns de Calafell Parc: 1.300 euros
Associació de veïns La Muntanya de Mas Romeu: 1.800 euros
Total associacions de veïns: 5.000 euros

Associacions de mares i pares d’alumnes
AMPA Escola Santa Creu: 1.500 euros
AMPA La Talaia-Institut de Segur: 1.200 euros
AMPA Escola Vilamar: 1.000 euros
AMPA Institut Camí de Mar: 1.500 euros
AMPA Escola Mossèn Cinto Verdaguer: 1.200 euros
AMPA Escola Castell de Calafell: 1.200 euros
Total associacions de mares i pares: 7.600 euros