07/06/2017

Calafell "remunicipalitza" el servei de la grua

És el primer després de la decisió de replantejar tots els contractes externalitzats

El ple de l’Ajuntament de Calafell ha aprovat “remunicipalitzar” el servei de la grua, que des de fa anys es prestava mitjançant una contracta externa. El de la grua és el primer, després de la decisió d’estudiar tots els casos de contractes externalitzats per veure si podien ser més eficaços o més econòmics si els prestava directament l’Ajuntament.

Aquest procés s’ha vist “animat” pel fet que hi ha diversos contractes externalitzats que han caducat o han de finalitzar en els propers temps. Arrenca d’un acord adoptat pel ple municipal, a instàncies del grup municipal de la CUP, del març de 2016.

El servei que es proposa haurà de funcionar 24 hores al dia, amb un desplegament dimensionat al nombre de vehicles de les diferents franges horàries del dia i la nit, però també amb el canviant parc mòbil que té Calafell segons l’època de l’any. A més, aquestes necessitats es revisaran contínuament, com a mínim de forma trimestral.

Dins d’aquesta “remunicipalització”, el ple ha aprovat pujar la taxa del servei de grua, amb l’objectiu d’acostar-la al preu real del servei. Quan entri en vigor, els infractors hauran de pagar 110 euros per recuperar el vehicle, quan fins ara n’eren 88,32. És el preu per a turismes i està en la línia, tot i que una mica inferior, al d’altres municipis similars de l’entorn de Calafell.