06/04/2017

L'Ajuntament aprova definitivament el pressupost municipal de 2017

S’incorporen dues de les al·legacions presentades pel grup municipal de CiU

El ple d’aquest 3 d’abril ha aprovat definitivament el pressupost municipal  per a aquest 2017. L’import serà el mateix que l’aprovat provisionalment, 45.782.655,26 euros de pressupost consolidat, però amb petites canvis i una redistribució de partides, que són fruit de les al·legacions del grup municipal de Convergència i Unió, que han estat acceptades.

Una de les al·legacions acceptades fa referència a l’elaboració i aprovació d’un pla d’inversions, a quatre anys vista, és a dir fins a l’any 2020. I l’altra és una modificació de partides a l’àrea de contractació i comprmes, relativa a subministraments i carburants. Les al·legacions desestimades es referien a millores en la xarxa viària i espais a l’aire lliure, i als equipaments al nucli antic, així com partides de cultura específiques, diverses concrecions sobre les bonificacions tributàries i sobre el suport al comerç, entre altres.

Així doncs, i definitivament, el pressupost general de la corporació per aquest 2017 serà de 45.680.649,26 euros; el de l’organisme autònom Fundació Castell de Calafell, 399.677,65 euros; i el de l’empresa municipal CEMSSA, de 789.661,89 euros. Enguany és el primer exercici que no funciona el Patronat Municipal de Turisme, que ha estat dissolt i les seves funcions reconvertides en un departament més de l’Ajuntament, i, per tant, no té un pressupost a banda. El total consolidat és de 45.782.655,26 euros.

L’aprovació definitiva ha tirat endavant amb 12 vots a favor (PSC, PP, UAM, ERC i regidor no adscrit), 9 en contra (CiU, CUP i Ciutadans), i cap abstenció.