Calafell aprova subvencions per import de 69.438,94 euros a les entitats culturals i als projectes educatius

06/10/2016

El ple de l’Ajuntament de Calafell ha aprovat concedir subvencions per import de 69.438,94 euros a les entitats i associacions culturals i als projectes que impulsen els centres educatius del municipi, així com les associacions de mares i pares d’alumnes. Aquestes quantitats corresponen a l’exercici de 2016, d’acord amb la convocatòria i les bases aprovades pel mateix ple el passat mes de març.

A les entitats i associacions culturals s’hi destinen 50.038,94 euros. A banda de la subvenció ordinària a cadascuna d’elles, se n’ha aprovat una d’extraordinària al Cor-Orfeó Calafellenc per import de 3.500 euros, destinada a l’organització, per primer cop, de la festivitat de Santa Cecília, patrona de la música, i que vol recuperar aquesta celebració.

Els projectes educatius que impulsen els centres escolars de Calafell rebran un ajut total de 10.200 euros. I les associacions de mares i pares d’alumnes, de 9.200 euros.

S’han desestimat algunes sol·licituds, perquè van ser presentades fora de termini o perquè l’associació no figura inscrita en el registre municipal d’entitats.

En el cas dels centres educatius i les associacions de mares i pares, el criteri de distribució ha estat pel nombre d’alumnes. En el de les associacions culturals, s’ha valorat el nombre de socis i les quotes, així com l’àmbit i la durada de les activitats subvencionades. Però també aspectes com la repercussió social i el nivell de participació; la recuperació i manteniment de tradicions locals o catalanes; l’afavoriment de la integració, la solidaritat, l’atenció a la diversitat i les relacions intergeneracionals; el dèficit d’activitats anàlogues al municipi; la complementarietat a l’oferta cultural generada des de l’Ajuntament; la difusió del nom del municipi, i la diversificació del finançament de l’entitat.