Calafell formarà joves com a vigilants de seguretat i com a controladors d'accessos

25/09/2015

La regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Calafell posa en marxa aquesta tardor dos cursos per formar joves en la professió de vigilant de seguretat i en la de controlador d’accessos. Es tracta de dues professions per a les quals existeix actualment una important demanda laboral i ja hi ha més de 40 persones interessades.

La regidora de Joventut, Maite González, apunta que “potser a algú se li farà estrany que organitzem aquests cursos de formació, però és que el sector de la seguretat privada creix, malgrat la crisi, i hi ha demanda de les dues categories professionals que oferim”.

La formació és gratuïta, "i recordem", diu la regidora, "que un curs d'aquestes característiques, ofert per l'empresa privada, té una matrícula d'uns 2.000 euros". Fer el curs, en el cas del títol de vigilant de seguretat, no exclourà que els aspirants hagin de fer els exàmens i proves oficials necessaris. En el curs de controladors d'accessos, l'Ajuntament expedirà el certificat corresponent, ja que està habilitat per fer-ho. Els cursos formaran aquests aspirants en les habilitats laborals necessàries. I per inscriure’s cal complir els requisits que ja es demanen per treballar en aquest sector.

El títol de vigilant de seguretat habilita per a la vigilància i protecció de béns immobles i la protecció de les persones que s’hi allotgen. De la seva banda, els controladors d’accessos exerceixen les  funcions d’admissió i control d’accés del públic a l’interior de determinats establiments o espais  oberts al públic d’espectacles públics o activitats recreatives.

El curs de vigilant de seguretat s’ofereix amb la col·laboració del Pla de Barris del nucli antic de Calafell; i el de controlador d’accessos, amb el suport de la direcció general de Joventut de la Generalitat.