Calafell signa els crèdits per finançar les inversions municipals d’enguany

05/09/2016

L'Ajuntament de Calafell ha signat amb BBVA i Cajamar dues operacions de crèdit per finançar inversions. En total són 3,88 milions d'euros que es destinen a les obres incloses en el pressupost municipal d’enguany i que es troben en fase de licitació o amb el projecte aprovat i pendent de licitació.

Per import, el crèdit més important és el destinat a les obres de remodelació de l’estadi municipal, que ha de ser seu de la competició de futbol dels Jocs Mediterranis de Tarragona 2017. Es demanen 2.171.469,09 euros, del total de 2.899.969,09 que costaran les obres. La resta, 728.500 euros, es financien mitjançant subvenció de la Diputació de Tarragona.

1.615.609,68 euros seran per a continuar amb l’execució del Pla de Barris al Nucli Antic. Les obres seran la creació de la biblioteca a l’edifici del Sindicat i la millora del carrer Jesús. La millora d’aquesta via ja té el projecte aprovat i les obres es treuran a subhasta properament. La inversió total en ambdós serà de 3.231.219,37 euros, i es demana el crèdit per cobrir el 50% d’aportació municipal: l’altre 50% és a càrrec de la Generalitat.

Finalment, 100.000 euros es destinaran a l’adequació i adaptació d’edificis municipals, també al nucli antic de Calafell.

La concertació d’aquests préstecs, un cop convocat un procediment per seleccionar les millors ofertes, va ser aprovada pel ple municipal del passat 20 de juliol.

 

Foto: signatura del crèdit amb Cajamar