Canvis urbanístics perquè la Masia de la Font esdevingui un establiment d’enoturisme

09/06/2016

El ple de l’Ajuntament de Calafell ha aprovat inicialment una modificació del Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal (POUM) que farà de la Masia de la Font un establiment d’enoturisme, on es faran tasts i degustacions de vins. Segons aquest canvi, serà la iniciativa privada la que es faci càrrec de la rehabilitació de l’edifici a canvi de poder-hi impulsar aquesta activitat comercial.

A més, es reduirà l’edificabilitat del sector. La modificació del POUM és fruit d’un conveni signat el 2014 entre l’Ajuntament i la propietat dels terrenys, per redefinir i reordenar els sòls destinats a equipaments i aprofitament residencial i no residencial. El conveni ha estat sotmés al tràmit previst en la Llei d’Urbanisme. A més, el passat 16 de març la Comissió Territorial d’Urbanisme del Camp de Tarragona va emetre informe previ favorable a la modificació puntual del POUM.

La Masia de la Font està catalogada com a bé a protegir. És un mas del segle XVIII, situat al carrer Baix Penedès, als afores del nucli del Poble.

El ple també ha aprovat suspendre la concessió de llicències de noves construccionso d’enderrocs i la tramitació de plans urbanístics derivats a aquest sector. La suspensió tindrà una durada de dos anys, mentre es tramita la modificació del POUM.