L’Ajuntament de Calafell impulsa un Pla de Mobilitat per reduir l’accidentalitat a Segur de Calafell

23/01/2013

L’Ajuntament de Calafell posa en marxa un pla de mobilitat a Segur de Calafell, per tal de reordenar el trànsit i disminuir l’accidentalitat.

L’equip de govern ha aprovat avui, de manera inicial, el projecte que ha de suposar una notable millora en el trànsit tant de vehicles com també de ciutadans, en el nucli de Segur de Calafell.

“L’objectiu principal d’aquest pla de mobilitat és reduir dràsticament l’elevat índex d’accidents de circulació que actualment hi ha a Segur de Calafell”, ha afirmat l’alcalde de Calafell, Joan Olivella. Cal tenir en compte que actualment el municipi de Calafell presenta un índex d’accidentalitat per sobre de la mitjana de Catalunya, essent el nucli de Segur de Calafell el més conflictiu, ja que al 2012 només en aquest nucli ja es van produir un total de 187 accidents.

De fet, l’Ajuntament de Calafell disposa de diversos estudis que aconsellen dur a terme una reordenació del trànsit al nucli de Segur de Calafell, fent una jerarquització de les vies, és a dir, establint vies principals i secundàries, i posant més intensitat en vies que ara són de poc ús per descongestionar-ne d’altes que tenen massa intensitat de trànsit (com per exemple l’Avinguda Espanya). Així mateix, els diversos estudis també indiquen que cal regular l’estacionament de vehicles, ja que la manca de zones d’aparcament a la via pública  provoca que hi hagi molt estacionament indegut, cosa que també dificulta el trànsit de vehicles.

Per donar resposta a totes aquestes mancances, el nou Pla de Mobilitat de Segur de Calafell es fa seguint els següents criteris:

-Redefinició de les direccions de la xarxa viària

-Nova ubicació dels contenidors de la brossa, per tal que molestin al menys possible

-Certa variació del servei de bus

-Eliminació de badens i obstacles

-Ordenació de l’estacionament

En aquest sentit, el nou Pla de Mobilitat proposa:

-Desplaçaments per vies verticals i horitzontals (fins ara la mobilitat de Segur es basava en un sistema només vertical)

-L’establiment de vies d’un sol sentit per a carrers on l’amplada sigui menor a 8 metres.

-Vies de circulació lineal i prolongada, establint recorreguts que permetin desplaçaments llargs.

-Repartiment de la intensitat de circulació a les vies

-Millora del temps de reacció a les cruïlles

El regidor de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, Francisco Clavero, explica que “aquest nou Pla de Mobilitat comportarà, entre d’altres, la ordenació d’un 27% de l’estacionament del municipi de Calafell, aconseguint que a Segur de Calafell hi hagi aparcament (gratuït) per a uns 7.000 vehicles”.

La posada en marxa d’aquest pla es farà progressivament per sectors. S’han establert 5 sectors, i el primer en què s’actuarà és el que es troba a la zona centre del nucli urbà de Segur de Calafell, entre la carretera de Barcelona i Avinguda Espanya, i entre Av. França i carrer Brasil. La previsió és que a mitjan del mes de juny els canvis ja estiguin implantats en aquesta zona.

Reunions amb els veïns

Així mateix, i seguint la línia de comunicació amb la ciutadania iniciada a principi de legislatura, l’equip de govern es reunirà amb els veïns de cada zona afectada per tal d’explicar-los el Pla de Mobilitat i com els afectarà especialment a cada sector. Les reunions s'aniran programant progressivament, ja que la implantació del Pla es realitzarà en diferents fases en els propers anys. La primera reunió programada serà amb els veïns del sector 1. La voluntat de l’Ajuntament és informar i escoltar els suggeriments que puguin fer els ciutadans afectats en cada cas.

Així mateix, el tinent d’alcalde d’Obres Públiques, Manteniment i Medi Ambient, Rafel Solé, també ha explicat que arran de la posada en marxa d’aquest Pla de Mobilitat, “l’ajuntament també aprofitarà per fer una millora de voreres i carrers al nucli de Segur de Calafell”.