L’Ajuntament impulsa la contractació de joves beneficiaris de la Garantia Juvenil

07/11/2017

L’Ajuntament de Calafell ha demanat una subvenció per a la contractació de 8 joves que siguin beneficiaris de la Garantia Juvenil. Els contractes seran de treball en pràctiques, durant un període de sis mesos a jornada completa, i les tasques a desenvolupar es faran en diversos programes i serveis municipals.

En concret, es preveuen 2 contractacions per al programa de patis oberts a les escoles; 1, per al suport a l’atenció al Servei d’Informació i Ajut a les Dones; 2, de personal administratiu; 1, de suport al programa de gent gran Posa-hi oli; 1, per a la dinamització d’espais cívics; i 1, per al suport als plans d’emergència i protecció civil.

Els requisits generals seran aquests:

Les persones destinatàries dels contractes de treball subvencionats han de:
–Ser beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
–Estar inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO) al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.
–Acreditar la possessió d'un títol universitari o de formació professional de grau mig o superior o títols oficialment reconeguts com equivalents, o d'un certificat de professionalitat, que els habilitin per a l'exercici professional.
–Complir els requisits que exigeix la modalitat del contracte de treball en pràctiques.

Quan arribi la resolució de la subvenció, es publicaran les corresponents ofertes de treball a l’oficina del SOC del Vendrell, que serà qui faci la selecció entre els candidats. Les persones que van participar en la convocatòria de l’exercici 2016, no podran participar en la d’enguany.

La convocatòria té l'objectiu d'incentivar la contractació laboral en pràctiques de joves amb formació, beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, per tal de millorar la seva ocupabilitat amb l'adquisició de les aptituds i les competències derivades de la pràctica laboral, de manera que sigui possible la seva incorporació al mercat laboral de forma estable i duradora en el temps.