La Generalitat reconeix l’Ajuntament de Calafell amb el distintiu de Finestreta Única Empresarial

12/07/2017

El departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat ha reconegut l’Ajuntament de Calafell amb el distintiu de Finestreta Única Empresarial. El reconeixement arriba per haver adoptat les mesures necessàries perquè la tramitació de l’inici d’una activitat econòmica pugui començar i finalitzar per canals habilitats d’acord amb la idea d’una finestreta única, és a dir un únic punt d’atenció.

La Llei 16/2015 del Parlament de Catalunya, establia la simplicació de l’activitat administrativa de la Generalitat i dels governs locals per l’impuls de l’activitat econòmica. Aquesta norma contempla la reducció dels tràmits administratius, l’increment de la transparència i la simplicitat dels procediments i la reducció del temps per a l’inici d’una activitat. En definitiva, tot reduint l’excés de càrregues i tràmits burocràtics que les empreses han de realitzar per començar a caminar.

Un dels asepctes que la Llei remarca és la necessitat d’impulsar els mecanismes de col·laboració entre les administracions públiques per a fomentar l’activitat econòmica. Concreta alguns intruments per a fer-ho possible, entre ells la Finestreta Única Empresarial i el Portal electrònic únic per a les empreses.

En particular, la Finestreta Única és la referència de les persones emprenedores i empresàries, amb independència de quina sigui l’administració responsable dels tràmits i gestió. Per això, ha d’incorporar tots els tràmits i serveis que s’hagin de realitzar per exercir l’activitat empresarial, i no tan sols en el moment de l’inici, sinó al llarg de tot el cicle de vida d’un empresa.