La pàgina Facebook de l’Ajuntament supera els 6.000 seguidors

25/08/2017

La pàgina de l'Ajuntament de Calafell a la xarxa social Facebook ha superat els 6.000 seguidors. Amb un creixement sostingut des de fa mesos, Facebook és un dels principals canals pels quals s'informen els calafellencs sobre l'activitat municipal i tot allò que passa al municipi, amb uns índexs d'interacció i abast total força remarcables. Totes les setmanes el saldo net de seguidors (els nous seguidors menys els que abandonen el seguiment) és positiu.

Ara mateix es manté la distribució per sexes entre seguidores i seguidors de la pàgina: el 62% són dones i el 38%, homes. I la interacció amb la pàgina és encara més àmplia en el cas de les dones, que representen el 67% d’aquesta interacció, mentre que la dels homes puja tres punts i arriba al 33%.

El segment d'edat més nombrós entre els seguidors continua el de persones compreses entre 35 i 44 anys, seguit pels que en tenen entre 25 i 34, i el comprés entre els 45 i els 54.

Una dada molt rellevant és que tres quarts parts dels usuaris hi accedeixen des de dispositius mòbils. I les hores més “concorregudes” són les 9 de la nit, seguides per les 3 de la tarda i les 9 del matí. L’accés és força equilibrat tots els dies de la setmana, amb poques diferències entre els dies feiners de dilluns a divendres i els dissabtes i diumenges. Però alguns caps de setmana es dispara, si hi coincideixen grans esdeveniments o festes populars.

Més de la meitat de seguidors són de fora de Calafell, una dada que té relació amb el perfil de municipi turístic i de segona residència de Calafell. Per tant, la pàgina Facebook de l’Ajuntament és, a més d’una eina informativa, un potent recurs promocional. Alguns dels continguts més consultats i compartits són els que inclouen informació gràfica (fotos, vídeos...), així com els referits a l'agenda local d'activitats.

De la seva banda, el compte de Twitter de l'Ajuntament de Calafell s’acosta als 2.800 "followers" (seguidors). El creixement en aquesta xarxa social és regular i sostingut, però més petit que en el cas del Facebook.