L'Ajuntament de Calafell celebra aquest dijous, 20 de juliol, ple extraordinari i urgent

20/07/2017

L’Ajuntament de Calafell celebrarà aquest dijous, 20 de juliol, sessió plenària extraordinària i urgent. El ple començarà a les 17 hores, a la sala de plens, a les dependències municipals del carrer Sant Pere 29. La sessió podrà seguir-se en directe mitjançant la tradicional transmissió radiofònica de Calafell Ràdio (107.9 FM i www.calafell.tv), però també per streaming: calafell.tv/calafelltv/.

L’ordre del dia és el següent:

1. Ratificar la urgència de la sessió.
 
2. Proposta d’aprovació de les bases reguladores per l’atorgament de subvencions en l’import de la quota líquida de l’Impost de Bens Immobles.
 
3. Proposta d’aprovació de les bases reguladores per a la concessió d’ajuts per l’escolarització i menjador d’infants de les escoles bressol municipal de Calafell per al curs 2017-2018.
 
4. Proposta d’aprovació de les bases reguladores per a la concessió d’ajuts per al transport d’infants de les escoles de Calafell per al curs 2017-2018.
 
5. Proposta d’acord sobre l’aplicació als empleats públics de l’Ajuntament de Calfaell i l’organisme autònom municipal OAM-Fundació Castell de Calafell, de l’increment retributiu estalbert per la Llei 3/2017, de 27 de juny, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2017.

6. Proposta d’acord de modificació de l’actual relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Calafell i de l’OAM-Fundació Castell de Calafell per increment de l’1% del complement específic, en aplicació de la Llei de Pressupostos de l’Estat per a 2017.

7. Aprovació del conveni a signar entre l’Ajuntament de Calafell i el Grup de Diables Guaite’ls que regula les condicions per a l’atorgament, pagament i justificació de la subvenció extraordinària d’import 8.147,86 euros, atorgada a l’entitat amb motiu de la celebració del seu 25è aniversari.