L'Ajuntament treurà a informació pública el nou reglament de participació ciutadana

07/09/2017

El ple municipal ha aprovat inicialment el nou Reglament de Participació Ciutadana, després d’incorporar-hi els resultats del procés de debat públic tirat endavant en les darreres setmanes. Els grups municipals han consensuat el nou text, que inclou aquestes aportacions, i per això l’han pogut aprovar per unanimitat.

Ara, el Reglament de Participació Ciutadana se sotmetrà al preceptiu període d’informació pública. És a dir, al període en què es poden presentar al·legacions formals i legals.

A més a més, el ple ha aprovat inicialment el reglament que regirà els pressupostos participatius. Per aquesta via, la ciutadania podrà decidir en què s’inverteix un import anual equivalent a l’1%  dels ingressos ordinaris de l’Ajuntament. Actualment, aquest import equival a 400.000 euros. Segons s’ha indicat en la sessió, aquesta tardor ja es farà un procés de pressupostos participatius, per decidir aquesta part d’inversions per a l’exercici de 2018.

L’aprovació inicial del reglament de pressupostos participatius s’ha fet per unanimitat.