Les festes locals de l’any vinent seran el 29 de juny, el 16 de juliol i el 29 de setembre

06/09/2017

El ple de l’Ajuntament ha acordat les festes locals per a l’any 2018, que seran les dels patrons tradicionals dels nuclis del municipi. En concret, el divendres 29 de juny, Sant Pere; el dilluns 16 de juliol, la Santa Creu; i el dissabte 29 de setembre, Sant Miquel.

La normativa permet als ajuntaments designar dos dies de festa local cada any. En el cas de municipis amb diversos nuclis, es poden designar més dies, sempre que no hi hagi més de dos dies de festa local a cada nucli.

Com és habitual des de fa anys, els nuclis de la Platja i del Poble tindran com a festa local el 29 de juny i el 16 de juliol, dies de les respectives festivitats patronals; i el nucli de Segur tindrà el 29 de setembre i, a més, el 16 de juliol.

Aquest acord es remetrà al departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, perquè sigui incorporat al calendari laboral de 2018.