També hi haurà subvencions per a la renovació de comerços i l'obertura de nous negocis al nucli històric

06/10/2015

L’Ajuntament de Calafell ha aprovat també una nova convocatòria de subvencions per la renovació de comerços i l’obertura de nous negocis al nucli antic del municipi, concretament en l’àmbit del Pla de Barris. Aquests ajuts tenen la finalitat d’impulsar l’activitat econòmica per donar vida al nucli històric, així com generar nous llocs de treball mitjançant l’emprenedoria.

Segons la regidora de Comerç, Lluïsa Lastra, “les accions que poden subvencionar-se no són tan sols les de reforma i millora dels locals, sinó les inversions que aportin una millora en la qualitat del servei al client, com pot ser l’ús de noves tecnologies o les millores ambientals”. Lastra afegeix que “també poden rebre ajut els projectes per millorar el confort dels comerços i suprimir-ne les barreres arquitectòniques, així com millorar l’estètica o la retolació”.

S’hi poden acollir els propietaris d’establiments comercials i qualsevol altra persona amb una idea negoci. El local ha d’estar obligatòriament inclòs en l’àrea del Pla de Barris i les obres han de ser de rehabilitació de comerços en actiu o de reforma de locals per iniciar noves activitats.

Les actuacions subvencionables són les següents:

–Obres de rehabilitació parcial o integral d’interiors que representin una millora funcional i/o estètica

–Inversions en béns d’immobilitzat material que suposin la remodelació total de l’establiment. Amb caràcter específic, també seran subvencionables aquelles inversions que aportin una millora en la qualitat del servei (noves tecnologies, datàfons, foment de la sostenibilitat i millores ambientals...)

–Obres per millorar les condicions d’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques

–Obres que garanteixin la seguretat constructiva, estabilitat, resistència, fermesa i solidesa del local

–Adequació a la normativa vigent de les instal·lacions de gas, electricitat, aigua i sanejament

–Instal·lació d’aparells d’aire condicionat

–Obres de rehabilitació d’elements exteriors: façana del local, aparador, retolació...

El total de la subvencio no podrà superar el 50% del pressupost subvencionable, ni superar en cap cas els 5.000 euros.