Exposició del cens electoral per al sorteig de candidats a jurat popular

17/09/2012

Del 19 al 26 de setembre, les persones interessades podran consultar la inclusió i correcció de les seves dades en el cens electoral vigent que s’utilitzarà en el sorteig de candidats a jurats. Podran fer-ho a través del SAC (Servei d'Atenció al Ciutadà) mitjançant el DNI.

Aquest sorteig tindrà lloc el proper 27 de setembre per a la província de Tarragona i les persones candidates que surtin elegides ho seran per un període de dos anys.

D’acord a la legislació vigent (Llei orgànica 5/1995, del Tribunal del Jurat), pot ser requerida a actuar com a jurat qualsevol persona major d’edat de nacionalitat espanyola, que sàpiga llegir i escriure i no tingui un impediment físic, psíquic o sensorial que ho dificulti. A més de les persones que tenen incompatibilitat o prohibició de ser jurat popular, poden excusar-se de formar part d’un jurat aquelles que siguin majors de 65 anys, les que visquin a l’estranger, les que tinguin importants càrregues familiars o aquelles persones que pugin al·legar una causa justificada.

En aquest enllaç podreu consultar els horaris del SAC.