Calafell modificarà el POUM per esmenar els perjudicis a hotelers i a la zona de Segur Platja

26/04/2012

L’Ajuntament de Calafell iniciarà properament els tràmits per modificar el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), en dos punts que perjudicaven, d’una banda, el sector hoteler, i de l’altra, a la zona de Segur Platja. En el transcurs de la sessió del ple ordinari d’avui, el consistori ha aprovat l’inici de modificació d’aquests punts.

“Aquest és un compromís que nosaltres vam prendre en la campanya electoral, ja que respon a una reivindicació ciutadana”, ha anunciat l’alcalde de Calafell, Joan Olivella. L’alcalde també ha explicat que l’ajuntament ja ha mantingut converses amb la Comissió d’Urbanisme de Tarragona, que veuria favorable l’inici d’aquestes modificacions.

La primera modificació fa referència a un article de normes urbanístiques que afecta els hotels. Aquest article deia que si un hotel vol canviar l’ús del seu edifici a habitatge, s’ha d’adequar a la nova normativa, cosa que en la majoria de casos comporta l’enderrocament d’una part de l’edifici. Això suposa que, en cas que un hoteler vulgui canviar la seva activitat econòmica, “es troba greument perjudicat, ja que es veu obligat a enderrocar”, ha dit el regidor d’Urbanisme, Rafel Solé.

Amb la modificació d’aquest article, un hotel podrà mantenir el mateix nombre de pisos i alçada, encara que passi a ser edifici d’habitatge i no hotel. “El que fem amb aquest punt és tractar tots els edificis per igual, tant els que tenen ús d’habitatge com els que tenen ús hoteler”, ha explicat Rafel Solé, qui a més ha recordat que “aquesta és una sol.licitud que ens van fer els hotelers, i nosaltres volem defensar l’activitat hotelera”. L’inici de modificació d’aquest article ha tingut els vots favorables de l’equip de govern (CiU i PP) i del PSC, i l’abstenció de UAM.

El segon punt, fa referència a un altre article del POUM que, en aquest cas, perjudicava la zona de Segur Platja coneguda com a “Marinada”, ja que tot i ser una zona molt consolidada, on ja està pràcticament tot construït, rebaixava significativament l’índex d’edificabilitat, passant del 2,05 actual a 1,25.

“Això suposava una gran discriminació per aquesta zona”, ha dit Rafel Solé, ja que mentre una part del front marítim (del carrer Tajo al carrer Duero) l’índex d’edificabilitat és d’1,25 (OD5S), la resta del front marítim (de l’Estany fins al carrer Tajo) l’índex d’edificabilitat és d’1,8 (OD5). A més, “aquesta reducció de l’índex d’edificabilitat no tenia cap sentit, ja que és una zona totalment consolidada, on hi queden poques parcel.les per construir”, ha dit el regidor d’Urbanisme.

A més, Rafel Solé, també ha recordat que aquest article va provocar que es constituís una associació ciutadana en contra d’aquest punt, la qual va presentar fins a 700 esmenes, que no es van estimar. “De fet, el 50% de les al.legacions del POUM feien referència a aquest article”, ha dit el regidor.

Tal i com ha dit Joan Olivella, amb la modificació de l’article, “tot el front marítim tindrà el mateix tractament”. És a dir, que l’índex d’edificabilitat serà d’1,8 (OD5) per a tota la zona de Segur Platja.

L’inici de modificació d’aquest article ha tingut els vots favorables de l’equip de govern (CiU i PP) i d’UAM, i el vot en contra del PSC.

Així mateix, l’alcalde de Calafell també ha explicat que l’ajuntament ha mantingut converses tant amb el sector hoteler com amb els veïns de la zona de Marinada, ja que ambdós havien presentat contenciosos per aquests articles. Amb la posada en marxa de modificació d’aquests punts del POUM, ambdós col.lectius s’han compromès ha retirar aquests contenciosos.