Nou pas per a vianants a Alorda Park

03/04/2013

L’Ajuntament de Calafell ha construït un pas per a vianants a la Riera de l’Estany, situat a Alorda Park, en una zona on el camí d’accés estava fins ara molt malmès.

La construcció d’aquest nou pas suposa una notable millora tant per als veïns d’Alorda Park com també els de Bellamar, que fins ara es veien obligats a passar per un camí que estava en molt males condicions. D’una banda, perquè només estava parcialment formigonat, i el formigó estava molt malmès. I de l’altra, perquè la resta del camí s’enfangava fàcilment, de manera que especialment els dies de pluja quedava totalment impracticable.

El tinent d’alcalde d’Obres Públiques, Manteniment i Medi Ambient, Rafel Solé, explica que “no només hem millorat les condicions del camí que travessa la riera, al seu pas per Alorda Park, sinó que també hem construït un pas nou que facilita notablement el trànsit per aquesta zona”.

I és que amb la construcció d’aquest nou pas, els veïns d’Alorda Park i Bellamar tindran moltes més facilitats per transitar per un camí que els condueix cap a alguns dels principals equipaments del municipi, com són el CAP, la Policia, l’Estació de Calafell o la Ciutadella Ibèrica.

“D’aquesta manera, volem donar resposta a una antiga reivindicació veïnal,”, afirma l’alcalde de Calafell, Joan Olivella, qui recorda que els veïns venien reclamant la millora d’aquest camí des de feia molt de temps.