100 famílies de Calafell reben setmanalment el suport del Banc dels Aliments

02/11/2016

100 famílies de Calafell reben cada setmana el suport del Banc dels Aliments. Per atendre-les, a l’Ajuntament hi arriba periòdicament una remesa provinent del Banc dels Aliments, que després s’encarrega de distribuir entre qui ho necessita, amb la col·laboració de nombrosos voluntaris. Recentment, ha arribat una partida de 47 tones.

Al suport del Banc dels Aliments hi poden accedir persones o grups familiars amb dificultats, però és imprescindible que s’adrecin prèviament als serveis socials municipals, que faran una valoració de la seva situació i dels recursos, aquest o altres, que puguin necessitar. És importantíssim tenir-ho en compte, ja que el Banc dels Aliments no pot fer cap lliurament sense aquesta gestió prèvia.

Aquest és un dels mecanismes que l’Ajuntament té en marxa per complir la promesa de garantir l’alimentació a tothom en aquests moments de dura crisi econòmica. Un altre d’aquests recursos és el menjador social, al qual assisteixen diàriament unes 25 persones. I també el centre obert, que a l’estiu ofereix activitats a infants en risc d’exclusió social, però que sobretot els garanteix l’alimentació durant les vacances escolars, quan els col·legis són tancats i no se’ls pot garantir via el menjador escolar.

 

Foto: alguns dels voluntaris de la Creu Roja que col·laboren en la distribució d'aliments.