Calafell ha augmentat gairebé un 92% el nombre de beques per al menjador escolar

25/03/2015

El nombre d’ajuts atorgats a les famílies de Calafell destinades a cobrir el menjador escolar, ha augmentat un 91,85% en els últims quatre anys. Si en el curs 2010-2011 el nombre de beques menjador que es va atorgar a les famílies de Calafell va ser de 135, en aquest curs 2014-2015 el nombre de beques atorgades ha augmentat fins a  un total de 259.

Aquest nombre de beques correspon als ajuts que atorga l’Ajuntament de Calafell i també el Consell Comarcal del Baix Penedès, per tal de cobrir la despesa del menjador escolar de les famílies amb pocs recursos econòmics i situacions de risc social. “Des de l’Ajuntament de Calafell hem fet un gran esforç econòmic en aquests últims anys per augmentar la dotació pressupostària destinada a les beques menjador, ja que som conscients de les dificultats que encara tenen moltes famílies de Calafell per poder pagar el dinar del menjador escolar”, afirma la regidora de Benestar i Família de l’Ajuntament de Calafell, Maria Verge.

Tant des de l’Ajuntament de Calafell com des del Consell Comarcal s’atorguen ajuts individuals de menjador  a l'alumnat que pertany a famílies en situacions socioeconòmiques desafavorides. Aquests ajuts poden cobrir del tot o parcialment el cost del servei de menjador escolar, essent per a 3 o 5 dies, segons els casos. Tanmateix, a vegades els ajuts que donen ambdues administracions són complementaris, de manera que arriben a cobrir la totalitat de la setmana.

Així mateix, els Serveis Socials de l’Ajuntament de Calafell són qui valora la situació econòmica i social de cada família, seguint diferents barems, en els quals es tenen en compte tant els ingressos com les despeses de cada unitat familiar, així com les situacions de risc.