Calafell, inclòs com a municipi d’alta demanda en la nova llei catalana d’habitatge social

10/11/2016

Calafell ha estat inclòs com a municipi d’alta demanda d’habitatge social en el projecte de llei de mesures de protecció del dret a l’habitatge que des d’ahir es troba en tràmit al Parlament de Catalunya. L’Ajuntament va reclamar fa mesos aquesta inclusió, que permetrà aconseguir pisos buits en mans dels bancs, amb major facilitat, a través de la Generalitat.

La llei amplia el número de municipis en què el Govern català té acreditat que hi ha alta demanda d’habitatge social. Concretament es passa de 72 municipis previstos fins ara als 234 de la nova normativa. Aquesta ampliació donarà eines a més municipis per intervenir en matèria d’habitatge i evitar l’exclusió social, així com més capacitat per augmentar el parc públic a través del dret de tempteig i retracte. Igualment, es podran mobilitzar més pisos buits d’entitats financeres i grans empreses ja que l’impost sobre pisos buits serà d’aplicació a les 234 poblacions.

Entre aques eines hi ha la cessió temporal obligatòria dels pisos buits d’entitats financeres per destinar-los a lloguer social; l’obligació per part de les entitats financeres i els grans tenidors d’habitatges d’oferir un lloguer social a les persones que estiguin a punt de ser desnonades, i el procediment de mediació en cas de sobreendeutament.