El servei d'informació i ajuda a les Dones de Calafell va atendre 113 persones durant 2015

01/04/2016

El Servei d’Informació i Ajuda a les Dones (SIAD) de l’Ajuntament de Calafell va atendre 113 persones durant l’any 2015. 111 eren dones majors d’edat i les 2 restants, menors. A més, es van generar 1.000 entrevistes i gestions, la major part per donar informació, fer una orientació comunitària o efectuar el seguiment del cas.

Segons dades del SIAD, 63 de les dones ateses eren de nacionalitat espanyola; 2, de nacionalitats de la Unió Europea; i 49 de nacionalitats extracomunitàries. “Això trenca un cert tòpic, segons el qual les dones immigrants pateixen més determinades problemàtiques. Les dones nascudes aquí també en són víctimes”, explica la tinent d’alcalde de Qualitat de Vida, Helena Rubio.

Durant 2015, el SIAD va efectuar 689 gestions de seguiment, inclosa la informació i l’orientació comunitària. També va realitzar 81 actuacions de primera acollida; 206 actuacions d’atenció psicològica; i 24 actuacions de suport jurídic.

Les funcions del SIAD són les següents:

–Informació, orientació i assessorament en matèries laborals, socials, familiars, personals, en les derivades per la violència masclista o d'altres.
–Primera atenció i derivació a serveis especialitzats en situacions de violència de gènere.
–Asessorament professional jurídic i psicològic per aquelles situacions que requereixin atenció especialitzada.
–Derivació a altres serveis especialitzats dintre dels àmbits adients a la intervenció.
–Treball comunitari de sensibilització i dinamització.
–Realització de projectes i intervencions concretes.
–Recollida de dades entorn les intervencions, informacions i demandes recollides.
–Realitzar accions grupals.
–Oferir un espai de relació de les dones.
–Treballar amb la comunitat i el teixit associatiu.

El SIAD està situat a la regidoria de Benestar Social, actualment a l’avinguda Lluís Companys, a Segur de Calafell. Tingueu present que en els propers mesos, aquesta ubicació canviarà. Els horaris d’atenció són els següents:

Dimarts i dijous: 16:00 - 18.30
Dijous i divendres: 9:00 - 14:00

És recomanable demanar cita prèvia als telèfons 977 699 009 (ext 773) o 977 694 618.