Oberta una nova convocatòria d'ajuts per a immobles i comerços del nucli antic de Calafell

06/09/2017

L’Ajuntament ha aprovat la convocatòria d’ajuts per a immobles i comerços de l’àmbit del Pla de Barris, al nucli antic de Calafell, relativa a l’exercici de 2017. S’han aprovat les bases i, simultàniament, la pròpia convocatòria. És l’últim any que aquesta mesura es pot finançar amb càrrec a les subvencions del Pla de Barris.

Aquests ajuts tenen la finalitat de facilitar la renovació del parc immobiliari i de l’activitat econòmica al nucli antic. En el cas dels habitatges, l’objectiu és afavorir l’ús residencial del nucli antic. Es tracta de millorar les condicions d’habitabilitat en general, però amb la idea primordial de tornar al mercat els edificis abandonats.

En el cas dels comerços, es vol impulsar l’activitat econòmica per donar vida al nucli històric, així  com generar nous llocs de treball mitjançant l’emprenedoria. Les accions subvencionables no són tan sols les de reforma i millora dels locals, sinó també les inversions que aportin una millora en la qualitat del servei al client, com pot ser l’ús de noves tecnologies o les millores ambientals, o la millora del confort dels establiments, la supressió de barreres arquitectòniques i la retolació.

Els ajuts als comerços poden ser tant per a la renovació d’establiments ja existents o per al condicionament de locals que es destinin a nous negocis i activitats.