Creix la xarxa d'establiments col·laboradors amb els cursos de català

05/07/2017

La xarxa d’establiments col·laboradors dels cursos de català de Calafell continua creixent. Durant aquests mesos de maig i juny, se n'ha actualitzat la llista. Se n’han incorporat 13 de nous i s’ha donat de baixa alguns establiments tancats. En total, ara hi ha 62 establiments compromesos amb l'ensenyament de català, que es poden identificar per la presència d'un adhesiu.

Es tracta d'establiments que s'han compromès a atendre els alumnes de català en català, encara que el parlin amb dificultat, per afavorir el seu aprenentatge. Aquest és un projecte transversal del Consorci per la Normalitzación Lingüística, atès que es pretén incidir sobre bons usos en el món del comerç, afavorir el coneixement de l'entorn, acostar el comerç local als aprenents de català i facilitar que l'alumne practiqui allò que aprèn a l'aula en contextos reals.