Creixen les visites als monuments i museus de Calafell durant l’estiu

30/09/2017

Les visites als monuments i museus de Calafell han crescut durant els mesos de juliol, agost i setembre, en relació a l’estiu de l’any passat. En total, han rebut 15.981 visitants, quan l’any anterior en van tenir 15.432, segons les dades de l’Organisme Autònom Municipal Fundació Castell de Calafell, que gestiona aquests espais, el servei de visites i les activitats que s’hi organitzen.

La Ciutadella Ibèrica ha mantingut resultats: ha tingut 4.583 visitants (només 22 menys). La Confraria, el centre d’interpretació del Calafell pescador, ha perdut visites: ha passat dels 2.172 de l’estiu de l’any passat als 1.158 de l’estiu d’enguany, però cal tenir en compte que és un equipament que va obrir justament l’any passat i la novetat va atreure molts visitants. El Castell de la Santa Creu, en canvi, ha tingut més visites: ha passat de 6.549 a 6.817 (*).

Però el Museu Casa Barral també ha tingut més visites, malgrat trobar-se en una situació provisional, pendent d’un nou projecte de museïtzació i activitats. Aquest estiu ha tingut 3.422 visitants, davant dels 2.106 que va assolir l’estiu anterior.

La procedència dels visitants

A tots els monuments i museus, la meitat o més dels visitants provenia d’arreu de Catalunya El segon lloc d’origen, al voltant del 20%%, era la resta de l’Estat espanyol, amb una especial incidència en el cas d’Aragó, el País Basc, Navarra, Madrid i Castella-Lleó.

Els visitants europeus han representat també sobre el 20% del total i els més nombrosos provenien de França, Rússia, Alemanya, Itàlia, PaÏsos Baixos i Regne Unit. I tot i que poc nombrosos, menys del 2%, també hi hagut visitants de la resta del món, sobretot d’Estats Units, Mèxic, Canadà, Austràlia i Israel.

El monument que rep més visitants estrangers és el Castell, i que té més turisme nacional és la Ciutadella Ibèrica.

(*) Enguany han deixat de comptar-se l’assistència als concerts a les Nits al Castell, ja que no es tracta estrictament de visites al patrimoni històric. En la dada de 2016 estan descomptades les 600 entrades que es van vendre per a les actuacions.