L’ajuntament de calafell repara un tram de la muralla del castell

07/11/2005

Calafell, 7 de novembre.- L’empresa RÈCOP RESTAURACIONS ha finalitzat les obres de reparació del tram de la muralla del Castell de Calafell que dóna al carrer de Les Penyes. L’Ajuntament de Calafell va contractar conjuntament les obres i el projecte d’intervenció després de detectar que s’havia produït un despreniment de pedres en aquest tram de la muralla.
L'espai afectat és una reparació feta el segle XVIII del tram de muralla medieval que va ser enderrocat el 1647 pel marquès de los Vélez després de saquejar el poble. La construcció d’aquest tram es va fer amb pedres unides amb fang (maçoneria), aprofitant l’enderroc del petit palau del segle XV que coronava el cim del turó. El tipus de construcció ha provocat que, amb el pas del temps, el fang que uneix les pedres s’hagi erosionat, i aquestes s’acabin desprenent.
Per això, des de la regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Calafell es van encarregar, d’immediat, les obres per tal d’evitar el progressiu deteriorament de la muralla i per impedir més despreniments. El regidor de Cultura, Miquel Roso, ha assegurat que “l’Ajuntament ha respost de manera eficient en un tema tant important per a la nostra política com és la protecció del nostre patrimoni històric. Hem detectat el problema i hem actuat amb rapidesa per evitar que el Castell pugui deteriorar-se”.
El projecte de reparació d’aquest tram de la muralla va ser aprovat per la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de la Generalitat, el juny de 2005. A l’informe emès per aquesta Comissió Territorial s’assenyala que al Castell de Calafell cal considerar-lo Bé Cultural d’Interès Nacional i atenent que el projecte presentat no contradeia la Llei de Patrimoni Cultural Català, es va acordar aprovar-lo per unanimitat.
El projecte ha inclòs el sanejament de la superfície amb l’eliminació de plantes i neteja del parament i de les parets de les façanes amb aigua a pressió mitjana per a la millora de l’adherència dels nous morters. Tanmateix, s’ha fet un reintegrat de maçoneria i carreus al parament amb pedres d’aportació a peu d’obra per part del promotor de la mateixa (aprox. l’1% de superfície) i s’han reposat les juntes de morter de calç i àrids, seleccionats amb composició, textura i cromatisme similar a les juntes originals.
Miquel Roso, regidor de Cultura, ha manifestat que “aquesta intervenció demostra, un cop més, la sensibilitat especial que des de l’Ajuntament i des de la regidoria de Cultura es té per la protecció, la conservació, el manteniment i la promoció dels elements arquitectònics del nostre municipi.”