L’ús del català en la retolació d’establiments comercials augmenta considerablement al nucli de segur de calafell

03/11/2005

Calafell, 2 de novembre.- L’ús del català en la retolació
d’establiments comercials nous ha augmentat en 13 punts al nucli de
Segur de Calafell, segons un estudi del Consorci per a la Normalització
Lingüística. Aquesta dada contrasta amb el què succeeix al nucli de la
Platja de Calafell, on l’ús del català en els rètols comercials baixa
en 20 punts.

De l’estudi es desprèn que els tres nuclis de Calafell tenen resultats
contraposats pel que fa a l’ús del català en la retolació comercial.
Mentre que al Poble i a Segur es constata un comportament semblant, amb
un domini clar dels rètols en català, a la Platja els resultats són a
la inversa. Segons el mateix estudi, “aquestes dades són sorprenents,
ja que tradicionalment era a Segur on la situació de rètols en català
era més desfavorable, i a la Platja al contrari”.

L’ús del català en els rètols de Segur de Calafell ha augmentat en 13
punts, cosa que significa un 47’37% del total, el percentatge més alt
mai aconseguit. Tradicionalment la presència d’altres llengües superava
clarament a l’ús del català, però durant el 2004 s’ha trencat la
dinàmica i els rètols que no estan en català han baixat
espectacularment, fins a un 36’84% del total.

En canvi, a la Platja de Calafell l’ús del català baixa fins a 20
punts, cosa que representa un 34’2% del total, mentre que l’ús del
castellà puja 16 punts i se situa en el 50% del total. Els valors
obtinguts en aquest nucli són significatius, ja que és el lloc on hi ha
més establiments comercials de tot el municipi.

Finalment, al Poble de Calafell l’ús dels rètols en català són encara
majoritaris, i pugen 4 punts respecte de l’any anterior. De fet, és el
nucli on l’ús del català és més ampli, i destaca el fet que no s’hi
hagi instal.lat cap rètol en una altra llengua.

De tota manera, l’estudi també constata que l’ús del català en els
rètols comercials ha baixat 5,5 punts a tot el municipi respecte del
2003, cosa que vol dir que “deixa de ser la llengua preferent i
s’iguala amb els rètols en altres llengües”, dels quals la majoria són
en castellà. Per tant, l’estudi indica que hi ha una tendència a la
baixa en l’ús de la llengua catalana, “ja que fins i tot la meitat dels
establiments que havien instal.lat el rètol principal en català opten
per l’altra llengua per redactar rètols secundaris”.