Subvenció de la Diputació de Tarragona per a les llars d’infants de Calafell

24/03/2015

La Diputació de Tarragona ha atorgat a l’Ajuntament de Calafell una subvenció per a cadascuna de les tres llars d’infants que hi ha al municipi.

Aquestes subvencions s’emmarquen dins del Programa extraordinari de Suport als Centres de Primer Cicle d’Educació Infantil de Titularitat Municipal, que desenvolupa la Diputació de Tarragona.

Per a cada llar d’infants, la diputació ha atorgat els següents imports:

-Llar El Rasclet:              42.962,50 euros

-Llar El Petit Trenet:       45.412,50 euros

-Llar Els Terrossets         49.962,50 euros

Aquestes subvencions tenen caràcter anual i permeten a l’Ajuntament de Calafell gestionar el servei que ofereixen les llars d’infants.