La consolidació del Casal Jove a Segur, principal objectiu del Pla Local de Joventut 2016-2019 de Calafell

13/12/2016

La consolidació del Casal Jove al nucli de Segur és un dels principals objectius del Pla Local de Joventut 2016-2019, que avui ha aprovat el ple de l’Ajuntament de Calafell. Segons aquest document, el Casal serà promocionat com a espai cívic i cultural de referència entre el jovent i obert a grups tan formals com informals per desenvolupar-hi les seves activitats.

El Casal funciona actualment a la planta baixa de la Biblioteca Casa Nova, al carrer Dinamarca 8. L’objectiu de l’Ajuntament és comptar amb un espai definitiu molt més ampli i la intenció és que formi part del centre cívic que es crearà al Port.

El Pla Local de Joventut estableix les directrius de les polítiques de joventut en aquest mandat a Calafell. Segons ha explicat la tinent d’alcalde de Joventut, Maite González, “volem donar impuls a un seguit de polítiques adreçades a acompanyar sels joves en el seu procés de transició a la vida adulta, amb especial incidència en la formació, el lleure i la participació”.

Aquestes directrius han estat elaborades amb la participació del jovent del municipi, mitjançant un procés de trobades en les quals han intervingut 114 persones. També hi ha hagut reunions tècniques entre tots els agents que intervenen en les polítiques de joventut (ensenyament, sanitat, benestar, treball...).

“S’ha fet una feina molt acurada per conèixer com viuen els joves de Calafell i quines necessitats i problemàtiques són les que més els afecten”, afegeix González. Diu també que les de joventut són polítiques quantitativament importants perquè afecten més del 20% de la població del municipi. En concret, les persones d’edats compreses entre els 16 i els 35 anys són 5.032, d’un total d’empadronats de 24.250 (xifres de 31 de desembre de 2015). A més, les persones joves són majoria entre la població arribada d’altres països i són la quarta part de tots els aturats del municipi.

El Pla Local de Joventut determina sis eixos d’actuació prioritària:

Eix 1:
Suport a l’emancipació
Eix 2: Promoció de l’educació i l’oci alternatiu en el temps de lleure
Eix 3: Promoció de la salut
Eix 4: Cohesió social i interculturalitat
Eix 5: Foment de la participació
Eix 6: Informació i comunicació.

El Pla quantifica, a més, el cost dels projectes i actuacions que es desenvoluparan. És una proposta de màxims que s’enfila per sobre dels 100.000 euros, tot i que la xifra final dependrà de les subvencions que s’aconsegueixin.

L’acord s’ha aprovat amb 19 vots a favor (CiU, PSC, CUP, ERC, PP, UAM i regidor no adscrit) i una abstenció (Ciutadans).