Calafell aconsegueix incrementar el volum de residus recollits selectivament

15/09/2017

Calafell ha aconseguit incrementar el volum de residus recollits de forma selectiva, durant el primer semestre de 2017, en relació al mateix període de l’any anterior. Ara, aquests residus (paper i cartró, envasos, vidre i fracció orgànica), representen el 15,13% del total recollit, quan fa un any eren només el 9,18%.

En aquesta comparativa, la recollida de paper i cartró va passar de 230.123 a 350.186 quilos (un augment del 52,17%). La d’envasos va variar de 147.155 a 193.681 quilos (+31,62%). La de vidre, de 251.828 a 283.414 quilos (+31,31%). I la de la fracció orgànica, de 352.450 a 669.100 quilos (+89,84%). En canvi, la fracció rebuig o resta va baixar un 3,49%: va caure de 8.698.220 a 8.349.860 quilos.

Aquestes dades positives són fruit de la conscienciació de la ciutadania sobre la recollida selectiva i a les accions endegades per l’Ajuntament i la resta d’administracions per fomentar-la. Entre aquestes mesures, a Calafell destaca el nou pla d’illes de contenidors. Tot i les molèsties que han causat a alguns usuaris si les tenien més lluny de casa seva, s’està veient que el fet que a les illes hi hagi els cinc contenidors resulta un factor clau.

Malgrat tot, encara queda molta feina per fer. Calafell i tota la comarca del Baix Penedès, estan a la cua de Catalunya en recollida de residus. Aquest fet representa un important cost econòmic, ja que la fracció rebuig està penalitzada en la tarifa d’abocador: com més gran és el volum, més alt és el preu per quilo.