Ja està operativa l’ampliació de la planta comarcal de transferència de residus a Calafell

19/07/2016

L’ampliació de la planta comarcal de transferència de residus, situada a la partida de la Rafela de Calafell, ja està plenament operativa. Amb aquesta ampliació, que ocupa 3.000 metres quadrats, es millora la capacitat de gestió i recollida de deixalles de tots els municipis adherits al projecte comarcal de recollida de residus del Baix Penedès.

Les obres van licitar-se per 210.000 euros, que es financien amb una subvenció de l’Agència Catalana de Residus. Com a millora oferta en la subhasta, s’ha ampliat i pavimentat de nou una part del camí d’accés a la planta. A més, l’Ajuntament va pagar 65.000 euros per l’expropiació dels terrenys.

La planta ha guanyat un ampli espai d’estacionament de vehicles de recollida i passa a tenir set punts de càrrega, en comptes de les quatre anteriors. També s’hi ha construït un túnel de rentat de vehicles de la brossa.

Aquest dilluns, responsables del consell comarcal, l’Ajuntament i l’empresa comarcal EcoBP han visitat les instal·lacions per valorar possibles millores del recinte. Entre altres qüestions, s’ha posat sobre la taula completar el tancament de la planta i fer alguna mena de regeneració paisatgística de l’entorn.

La planta de transferència de residus és un centre intermedi en la cadena de gestió de les escombraries. Hi arriben les recollides pels camions als carrers i són compactades i embarcades en vehicles més grans per al seu trasllat al destí final (abocador, planta de tractament...). Amb aquesta fórmula s’economitza en el cost del trasllat.

L’ampliació s’ha fet necessària a mesura que més municipis del Baix Penedès hi han començat a portar els seus residus urbans. La situació es fa més peremptòria a l’estiu, quan la comarca multiplica els seus habitants pel fet de ser una zona turística. La planta forma part del projecte de gestió de residus impulsat pel Consell Comarcal del Baix Penedès i diversos ajuntaments, mitjançant l’empresa mixta EcoBP.