L’Ajuntament de Calafell estalvia 100.000 euros en electricitat només ajustant la potència contractada

24/07/2017

L’Ajuntament de Calafell ha aconseguit durant l’any 2016 reduir la factura elèctrica en 100.000 euros. Aquesta reducció representa un estalvi del 8,2% en relació al cost d’electra de l’any anterior. La baixada de cost s’ha aconseguit amb diferents mesures, bàsicament l’ajustament de la potència contractada.

L’any passat, l’Ajuntament va pagar un rebut elèctric de més d’un milió d’euros, en concret 1.154.602 euros. L’import correspon a un consum de 6.326.871 quilovats/hora, produït en 129 edificis i 130 quadres d’enllumenat públic. El 73% del consum es va generar en l’enllumenat.

La reducció és notable, si es té en compte que l’electricitat va pujar de preu durant 2016 pel que fa al consum dels equipaments i edificis. Tanmateix, el cost de l’enllumenat públic, que té una tarifa diferent, va baixar.

La potència contractada

Una potència contractada superior a la necessària incrementava la part fixa del rebut. Els serveis tècnics municipals consideren que encara hi ha marge per generar estalvi afinant encara més les necessitats reals i ajustant-se la potència.

També proposen altres mesures, com usar la tarifa de discriminació horària en casos en què sigui possible, donar de baixa contractes inactius i que no es preveu que en tinguin a curt termini, prevenir les pèrdues a la xarxa elèctrica o exigir que les comercialitzadores facturin segons lectures reals i no estimades. També es planteja un sistema d’alertes que avisi de consums inadequats o funcionaments anòmals. Aquestes iniciatives permeten un estalvi potencial d’uns altres 100.000 euros anuals.