L’Ajuntament provarà una solució per acabar amb unes pudors del clavegueram al barri de Mas Mel

15/11/2016

L’Ajuntament de Calafell provarà un tractament químic per intentar acabar amb unes pudors que el clavegueram produeix al barri de Mas Mel. El bombament d’aigües residuals situat a la cruïlla de l’avinguda Mossèn Jaume Soler i el carrer Josep Pla arrossega un problema històric de males olors, que s’intentarà corregir, o si més no minimitzar, amb una solució alternativa. L’Agència Catalana de l’Aigua subvencionarà aquest assaig amb una aportació de 6.609,26 euros.

El que es farà és oxigenar les aigües residuals injectant-hi de forma dosificada un producte químic anomenat Nutriox (nitrat càlcic). Aquesta substància prevé la formació d’àcid sulfhídric, responsable de provocar la pudor. La introducció del Nutriox es farà al bombament d’aigües residuals del Port de Segur de Calafell, amb la qual cosa el cabal ja arribarà en millors condicions al bombament de Mas Mel.

El tinent d’alcalde de Medi Ambient de l’Ajuntament, Josep Parera, explica que “el problema és especialment molest, tot i que molt característic a les xarxes de clavegueram o depuradores. I a més de la pudor, també malmet per corrosió les xarxes i instal·lacions”. Parera afegeix que “ara provarem aquest tractament, que a altres llocs ha donat bon resultats”.