Primer estiu a l’Estany de Calafell sense algues, en els darrers anys

27/09/2016

L’estiu que acaba de finalitzar ha estat el primer en molt temps que l’Estany de Calafell no ha patit una proliferació d’algues. La reparació d’una bomba, quatre anys abandonada sense manteniment, ho ha evitat, malgrat que les condicions meteorològiques han estat molt propícies per a la invasió de vegetació, atesa la intensa calor.

En estius anteriors, aquesta situació causava tota mena de problemes, no únicament estètics: mosquits, males olors..., a més d’elevats costos de neteja.

La bomba en qüestió impulsa aigua dolça d’un pou situat a la zona de l’estació de tren fins a l’Estany. Aquesta aportació renova el cabal i evita que s’embassi. Però sobretot manté fresca la temperatura de l’aigua. Aquest és el factor clau, ja que l’elevada temperatura és el caldo de cultiu del creixement de tota mena  de microorganismes.

Aquesta mena de bombament requereix un manteniment periòdic que en l’anterior mandat municipal no s’havia produït.